«Takaisin

Erikoistodistukset

Yrityksen vientimaan viranomaiset, rahoituslaitokset ja muut tahot pyytävät usein yrityksen kotimaan kauppakamarin todistusta erilaisista viejäyrityksen taustoihin liittyvistä asioista. Kauppakamarin asema todistuksen laatijana perustuu lähinnä kauppakamareiden tunnettuisuuteen maailmanlaajuisena elinkeinoelämän järjestönä. Todistuksella halutaan usein vakuuttautua esimerkiksi seuraavista asioista;
 
- yrityksen rekisteröinnistä viranomaisrekistereihin
- yrityksen vastuuhenkilöistä
- yrityksen toimialasta
- viranomaisvelvoitteiden (verot, sosiaaliturvamaksut) suorittamisesta
- kauppakamarin jäsenyydestä
- yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden "hyvämaineisuudesta".
 
Edellä mainituista asioista yrityksen kotipaikan kauppakamari voi laatia erikoistodistuksen (certificate of good standing). Todistuksen laatimisessa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kaupparekisterin, yritystietojärjestelmän (YTJ) ja yritykseltä itseltään pyydettyjä tietoja. Yrityksen vastuuhenkilöiltä voidaan pyytää tarvittaessa rikosrekisteriotetta tai muita selvityksiä.
 
Viejäyrityksen tuotteista, niiden sertifioinneista, laboratoriotuloksista ja muista vastaavista asioista pyydetään myös usein todistuksia. Todistuksia voidaan pyytää myös siitä, että joku tietty tuote on myynnissä Suomessa tai EU-alueella (free sales certificate). Kauppakamari voi vahvistaa näitä asioita erikoistodistuksella saatuaan yritykseltä riittävät dokumentit taustatiedoista. Vahvistettavat asiat voivat olla hyvin monenlaisia, ja koska ne johtuvat viejämaan eri tahojen vaatimuksista, kannattaa yrityksen yleensä ensin pyytää kohdemaasta selvitystä todistuksen sisällöstä.
 
Force Majeure-todistuksessa kauppakamari vahvistaa jonkin ulkoisen olosuhteen olemassaolon, joka osapuolten välisessä sopimussuhteessa voidaan tulkita sopimuksen täyttämisen estäväksi ylivoimaiseksi esteeksi. Tyypillisiä vahvistettavia asioita ovat lakot, työsulut, sääolosuhteet, tulipalot jne.